Изпит по ИД "Стаж по математика" и ИД "Стаж по информатика"

Студентите от ОКС "Бакалавър", които успешно са завършили към момента стажа си по математика и по информатика във връзка с ИД "Стаж по математика" и ИД "Стаж по информатика", трябва да представят документите от стажантската си програма в стая 203, Кариерен център до 12 юни 2019 г. вкл. /сряда/.

Необходимите документи са: Служебна бележка, Програма на стажа, Оценка на стажа от ментора и може да бъдат изтеглени от тук: http://career.fmi.uni-sofia.bg/node/16

Изпитът за студентите по ИД "Стаж по информатика" за ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 17 юни 2019 г. /понеделник/ от 13 часа в стая 110 на ФМИ.

Студентите от ОКС "Магистър" да се информират за изпита от ръководителите на МП.