Изпити

Учебна 2018/2019 г.

Моля следете за промени!

Ликвидационна сесия (17.09.2019)
Поправителна сесия (19.08.2019 - 05.09.2019)
Задочно обучение 
Редовно обучение, лятна сесия (10.06.2019 г. - 05.07.2019 г.)
Редовно обучение, зимна сесия (21.01.2019 г. - 15.02.2019 г.)
Държавен изпит

На 09 и 10 юли 2019 г. ще се проведе Втора държавна сесия за учебна 2017/2018 г. 
На 10 и 11 септември 2019 г. ще се проведе Първа държавна сесия за учебната  2018/2019 г.