Изпити

Учебна 2019/2020 г.

Моля следете за промени!

Задочно обучение 
Редовно обучение, зимна сесия (20.01.2020 г. - 14.02.2020 г.)
Държавен изпит
Защити на дипломни работи

На 25 март 2020 г. ще се проведат дипломни защити за магистърски програми БМИ, ЕО, РСМТ

Ръководителите на дипломантите трябва да заявят участието им в защитата до  11 март 2020 г. на e-mail: i.y.avdjieva@fmi.uni-sofia.bg. Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа (на български и английски език), име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).

До 16 март 2020 г. дипломантите, заявени за  участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:

  •     Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител;
  •     Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на магистърската програма;
  •     Заявление за допускане до защита - заверено от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
  •     Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти;
  •     Подвързано печатно копие на дипломна работа - 1 екземпляр;
  •     Анотация на дипломната работа на български и английски език - по 1 екземпляр;
  •     Диск с текста на дипломната работа, приложенията към нея и анотациите - 1 брой.
  •     Декларация за липса на плагиатство

Документите се предават на гл. ас. д-р Ирена Авджиева в каб. 519, ФМИ.