Кампания за избираеми дисциплини

Летен семестър, 2018/2019

Бакалаври

Първи етап: 3-25 февруари 2019 г., Втори етап: 26- 28 февруари 2019 г.

Магистри

Зимен семестър, 2018/2019

Бакалаври

Първи етап: 1-16 октомври 2018 г., Втори етап: 17-19 октомври 2018 г.

Магистри

Период: 10-24 октомври 2018 г.

  

Архив на избираемите дисциплини      Разпис