Кампания за избираеми дисциплини

Обща информация за кампанията (за ОКС "Магистър" вижте Кампания с един етап)

ОКС "Бакалавър" - обща информация за дисциплините
ОКС "Магистър" - обща информация за дисциплините

При проблеми с достъпа до системата или с работата с нея пишете на администраторите на системата.

Зимен семестър, 2022/2023

Бакалаври

  • Свободно избираеми дисциплини за ОКС "Бакалавър"
  • Избираеми дисциплини по списък за ОКС "Бакалавър"

Магистри

  • Избираеми дисциплини за ОКС "Магистър"

Архив на избираемите дисциплини      Разпис