Кампания за избираеми дисциплини

Зимен семестър, 2018/2019

Бакалаври

Първи етап: 1-16 октомври 2018 г., Втори етап: 17-19 октомври 2018 г.

Магистри

Период: 10-24 октомври 2018 г.

  

Архив на избираемите дисциплини      Разпис