Кампания за избираеми дисциплини

Зимен семестър, 2019/2020

Бакалаври

Първи етап: 29.09.2019 - 14.10.2019 г., Втори етап: 15-17 октомври 2019 г.

Магистри

Период: 08–20 октомври 2019 г. (включително). След приключване на кампанията няма да се приемат молби за допълнително записване или отписване. 

Архив на избираемите дисциплини      Разпис