Кампания за преподавателска мобилност по програма Еразъм+, Програмни държави, 2019/2020

Стартира кампанията за преподавателска мобилност по програма Еразъм+, Програмни държави, 2019/2020 академична година.  За ФМИ се одобрени четири броя места  за преподавателска мобилност с цел преподаване.

Кандидатства се със заявление: мобилност с цел преподаване.

Документите за кандидатстване се подават:

В срок: 25.10.2019 г.
Къде: каб. 203, ФМИ

За въпроси: Стефка Близнева, blizneva@fmi.uni-sofia.bg

Таблица със свободните места и информация за мобилността
Писмо с информация за кандидатите от МО
Заповед на Ректора за транспортни разходи на командированите
Грантове

Допълнителни изисквания на ФМИ:
Добавят се допълнителни изисквания към преподавателите от ФМИ, съгласно чл. 22, т.1, а) от ВПРЗ на СУ - Положителна атестация и липса на дисциплинарни наказания, за всеки от кандидатите.

Обявата публикувана на сайта на програма Еразъм+ за СУ