Кампания за преподавателска мобилност по програма Еразъм+, Програмни държави, 2020/2021

Стартира кампанията за преподавателска мобилност по програма Еразъм+, Програмни държави, 2020/2021 академична година. За ФМИ се одобрени четири броя места за преподавателска мобилност с цел преподаванеКандидатства се със заявление за мобилност с цел преподаване. Документите за кандидатстване се подават в срок до 16.11.2020 г. в каб. 203, ФМИ.

Таблица със свободните места и информация за мобилността
Писмо от МО с информация за кандидатите
Заповед на Ректора за транспортни разходи на командированите
Грантове

Допълнителни изисквания на ФМИ към кандидатите за преподавателска мобилност, съгласно чл. 22, т.1, а) от ВПРЗ на СУ: положителна атестация и липса на дисциплинарни наказания.

За въпроси: Стефка Близнева, blizneva@fmi.uni-sofia.bg