Кандидатмагистърска кампания, зимен прием 2018/2019

Подаването на документи за кандидатстване ще става онлайн  или на място във ФМИ.

  • Онлайн система за регистриране на кандидат-магистрите, срок: 10.07. - 5.09.2018 г.
    Процедурата по онлайн подаване на документите за кандидатстване за магистърските програми във ФМИ задължително започва с онлайн регистрация на кандидатите.  Кандидатстването става изцяло по електронен път – кандидатите прикачват електронни копия на всички необходими документи. Не се налага регистрация на място във ФМИ.
    При необходимост ще бъдат поискани допълнително документи (например диплома-оригинал за справка, академична справка-оригинал, уверение). Подробна информация за процедурата за регистрация, необходими документи, начини за заплащане на такса "изпит" и нейния размер ще намерите в "Инструкция за зимен прием на магистри във ФМИ за учебната 2018/2019 г." на страница "Кандидатстване и прием"->"Магистри".
  • На място във ФМИ, каб. 220срок: 22.08. - 05.09.2018 г.вкл
  • Изпити: 13 септември 2018 г. (по предварителлно оповестен график)

Магистърски програми предлагани във ФМИ

Правилник за прием на магистри в СУ "Св. Кл. Охридски" за 2018/2019 уч. г.