Кандидатмагистърска кампания, зимен прием 2020/2021

Документите за кандидатстване ще се подават онлайн.

  • Онлайн система за регистриране на кандидат-магистрите, срок: 16.07. - 15.09.2020 г.
    Процедурата по онлайн подаване на документите за кандидатстване за магистърските програми във ФМИ задължително започва с онлайн регистрация на кандидатите.  Кандидатстването става изцяло по електронен път – кандидатите прикачват електронни копия на всички необходими документи. Не се налага регистрация на място във ФМИ.
    При необходимост ще бъдат поискани допълнително документи (например диплома-оригинал за справка, академична справка-оригинал, уверение). Подробна информация за процедурата за регистрация, необходими документи, начини за заплащане на такса "изпит" и нейния размер ще намерите в "Инструкция за зимен прием на магистри във ФМИ за учебната 2020/2021 г." на страница "Кандидатстване и прием"->"Магистри".
  • Изпити: 19 септември 2020 г. (по предварително оповестен график)

Справочник за всички магистърски програми във ФМИ
Списък на магистърските програми по специалности, в които ще има зимен прием 2020/2021
Правилник за прием на магистри в СУ "Св. Кл. Охридски" за 2020/2021 уч. г.
Кандидатстване и прием на магистри във ФМИ