Кандидатстудентска кампания 2020 в СУ "Св. Кл. Охридски"

Правилник за приемане на студенти, ОКС "Бакалавър" в  СУ "Св. Кл. Охридски" 2020 г., балообразуване 
Подаване на заявления за кандидатстудентските изпити в Информационния център на Ректората, сектор „Прием на студенти“ , 
в офиси на фирми в страната - приложения N: 4  и N: 5
 или онлайн на адрес: https://online.uni-sofia.bg:
17.02.2020 - 13.03.  30.04.2020 г. за първа кандидатстудентска изпитна сесия
17.02.2020- 29.05.2020 г. за втора кандидатстудентска изпитна сесия
Документи за класиране 15- 27 юни 2020
Класиране
- I етап 7 юли, II етап 14 юли, III етап 21 юли 2020
Записване
Кандидатстудентски изпити по математика 2020/2021:
05 април,14:30 ч. - Математика I и 26 април, 9:00 ч.-  Математика II   (датите ще бъдат уточнени допълнително);
14 юни,14:00 ч. - Математика I и 21 юни, 9:00 ч. - Математика II

Прием във ФМИ  Задачи от минали кампании
Кандидатстудентска кампания 2020 на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"

Във връзка със заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и № РД-19-139 от 13.03.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, с цел ограничаване  разпространението на COVID-19 (коронавирус) Първата кандидатстуденска сесия се отлага и изпитите по обявения график за първата сесия няма да се провеждат. Новият график ще бъде приет и оповестен допълнително.