Касата на ФМИ няма да работи от 06.08 - 14.08.2018