Катедра Информационни технологии организира защита на дипломни работи, 04.07.2018

За дипломанти в магистърски програми РСМТ, ЕО и Био и медицинска информатика.
Защита:
4 юли 2018 г.

Ръководителите на дипломанти трябва да заявят участието им в защитата до 15 юни 2018 г. на e-mail: tzafirova@fmi.uni-sofia.bg. Писмото трябва да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дпломната работа, име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).

До 20 юни 2018 г.  дипломантите трябва да подготвят и предадат следните документи:

  • Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител
  • Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на катедрата
  • Молба за допускане до защита - заверена от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени
  • Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти
  • Подвързано печатно копие на дипломна работа - 1 екземпляр
  • Анотация на дипломната работа на български и английски език - по 1 екземпляр
  • Диск с текста на дипломната работа, приложенията към нея и анотациите - 1 брой

Документите се предават на Т. Зафирова-Малчева в каб. 301 на ФМИ.

Страница "Изпити" от сайта на ФМИ