Катедра Информационни Технологии организира защита на дипломни работи, 30.09.2020

За дипломанти в магистърски програми БМИ, ЕО, РСМТ
Дипломна защита: 30 септември 2020 г.

Ръководителите на дипломантите трябва да заявят участието им в защитата до 15 септември 2020 г. на e-mail: i.y.avdjieva@fmi.uni-sofia.bg. Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа (на български и английски език), име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).

До 21 септември 2020 г. дипломантите, заявени за  участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:

  • Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител;
  • Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на магистърската програма;
  • Заявление за допускане до защита - заверено от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
  • Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти;
  • Подвързано печатно копие на дипломна работа - 1 екземпляр;
  • Анотация на дипломната работа на български и английски език - по 1 екземпляр;
  • Диск с текста на дипломната работа, приложенията към нея и анотациите - 1 брой.
  • Декларация за липса на плагиатство

Предвид неприсъствената форма и дистанционно обучение, документите се предават в електронен вид (където е необходимо - сканирани след подписване) на гл. ас. д-р Ирена Авджиева на е-mail i.y.avdjieva@fmi.uni-sofia.bg