Катедра Информационни технологии организира защита на дипломни работи, 4.09.2019

За дипломанти в магистърски програми РСМТ, ЕО и Био и медицинска информатика.
Защита: 4 септември 2019 г.

Ръководителите на дипломантите трябва да заявят участието им в защитата до 24 август 2019 г. на e-mail: i.y.avdjieva@fmi.uni-sofia.bg. Писмото трябва да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа, име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).

До 27 август 2019 г. дипломантите, заявени за  участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:

  • Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител;
  • Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на катедрата;
  • Молба за допускане до защита - заверена от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
  • Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти;
  •  Подвързано печатно копие на дипломна работа - 1 екземпляр;
  • Анотация на дипломната работа на български и английски език - по 1 екземпляр;
  • Диск с текста на дипломната работа, приложенията към нея и анотациите - 1 брой.

Документите се предават на гл. ас. д-р Ирена Авджиева в каб. 519 на ФМИ.