Катедра Информационни технологии организира защита на дипломни работи на 22 ноември 2017 г.

Катедра Информационни технологии организира защита на дипломни работи на 22 ноември 2017 г. (сряда) за дипломанти в магистърски програми РСМТ, ЕО и Био и медицинска информатика.

Дипломантите трябва да заявят участието си в защитата до 3 ноември 2017 на e-mail: tzafirova@fmi.uni-sofia.bg. Писмото тябва да съдъжа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дпломната работа, име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).

До 13 ноември 2017 г.  заявилите участие в защитата трябва да подготвят и предадат следните документи:

  •     Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител
  •     Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на катедрата
  •     Молба за допускане до защита - заверена от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени
  •     Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти
  •     Подвързано печатно копие на дипломна работа - 1 екземпляр
  •     Анотация на дипломната работа на български и английски език - по 1 екземпляр
  •     Диск с текста на дипломната работа, приложенията към нея и анотациите - 1 брой

Документите се предават на Т. Зафирова-Малчева в стая 301 на ФМИ.