Колоквиум на ФМИ, 07.03.2019

На 07.03.2019 г. от 16:15 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ (обърнете внимание на нестандартния час - 16:15).

Проф. Петър Драгнев от Purdue University, Fort Wayne, ще изнесе доклад на тема: Mastodon Theorem - 20 Years in the Making

Кратко резюме на доклада.