Колоквиум на ФМИ, 07.06.2018

На 7 юни 2018г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ

Лекция на тема: 

"On the perturbations of the spectrum for upper-triangular operator matrices"

ще изнесе Марко Костадинов, докторант от Университета в Ниш, Сърбия. Марко Костадинов е в София по програмата Еразъм.

Резюме на лекцията