Колоквиум на ФМИ, 18 май 2017

На 18 май 2017 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ.

Проф. Ana Maria Acu от Университета в Сибиу, Румъния, ще изнесе доклад на тема:
SOME PROBLEMS IN APPROXIMATION BY LINEAR POSITIVE OPERATORS

Резюме на доклада