Колоквиум на ФМИ, 5 март 2019

На 05.03.2019 г. от 16:15 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ.

Проф. Даньо Данев от Университета в Линшьопинг, Швеция ще изнесе доклад на тема:
Масивни MIMO-системи, Комуникация с дронове и 5G

Резюме на доклада:
Масивните MIMO (мулти-вход-мулти-изход) системи са в основата на 5G - най-новата генерация мобилни клетъчни мрежи. Те целят да предоставят еднакво добра комуникационна услуга за голям брой безжични устройства. Ключовата идея е в клетъчната станция да се монтира антена с голям брой елементи, с помощта на която едновременно да се предава информация на голям брой терминали в достъпните честотни ленти. Едно възможно приложение е комуникацията с голям брой дронове контролирани от наземна станция. На семинара ще бъдат представени някои резултати за капацитета на този тип комуникации.

Преди лекцията, участниците в колоквиума са поканени от 16:00 в Заседателната зала за кратка неформална дискусия на кафе/чай и сладки.

Заповядайте!