Колоквиум на ФМИ, 05.03.2019

На 05.03.2019 г. от 16:15 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ (обърнете внимание на нестандартния ден и час - вторник, 16:15).

Проф. Даньо Данев от Университета в Линшьопинг, Швеция ще изнесе доклад на тема:

Масивни MIMO-системи, Комуникация с дронове и 5G

Кратко резюме на доклада. Масивните MIMO (мулти-вход-мулти-изход) системи са в основата на 5G - най-новата генерация мобилни клетъчни мрежи. Те целят да предоставят еднакво добра комуникационна услуга за голям брой безжични устройства. Ключовата идея е в клетъчната станция да се монтира антена с голям брой елементи, с помощта на която едновременно да се предава информация на голям брой терминали в достъпните честотни ленти. Едно възможно приложение е комуникацията с голям брой дронове контролирани от наземна станция. На семинара ще бъдат представени някои резултати за капацитета на този тип комуникации.