Конференция „Educate to Create: The Impact of AI on Higher Education”

Конференцията е организирана от Министерството на образованието и науката в сътрудничество с еврокомисар Мария Габриел и с подкрепата на Майкрософт България и ще се проведе на 29 март 2019 г.
Тя има за цел да разшири популярния дебат за изкуствения интелект, като включи и отговорната роля на висшите училища и по-конкретно взаимодействието между висшето образование и изкуствения интелект по отношение на уменията, но и цифровизацията на висшето образование като цяло.
Друг основен фокус на конференцията ще бъде ролята на публичните институции в процесите на технологичен напредък, които имат потенциала да трансформират обществото и икономиката.
Всичко това следва да се случи с активното сътрудничество на академичния сектор, бизнеса и индустрията и публичните институции.
Събитието е насочено както към висшето образование (ръководство, преподаватели и студенти) и частния сектор (стартъпи, МСП, индустрия), така и към представители на публични институции (национални, европейски и международни).

Покана от заместник-министъра на МОН Карина Ангелиева

Предварителна програма