Конкурси за именни стипендии на фондация "Еврика", 2019/2020 уч. г.

За седемнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно в десет области:

  1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
  2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
  3. ............................................................

Право на кандидатстване за именните стипендиите на Фондация „ЕВРИКА" и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именуването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за  учебната 2019/2020 година. 

Срок: 01.09.2019г. - 15.10.2019 г.

Формуляр за кандидатстване.
Основни правила за отпускане на стипендии "Еврика".
Обява за конкурсa - необходими документи за кандидатстване.