Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“, 2020/2021

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през академичната 2020/2021 година.

Срок за кандидатстване чрез електронната платформа: 20 февруари – 6 март 2020 г.
Обява (свободни места, условия и документи за кандидатстване)