Конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2019/2020 г. , втора селекция

Уважаеми студенти и докторанти, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2019/2020 учебна година - втора селекция.

Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условия и документи за кандидатстване.
Краен срок за кандидатстване: 2 декември 2019 г., 17:00 часа