Конкурс за награда „Академик Борислав Боянов”, 2019

Март
26
Март/26 09:30 - Апр./17 22:00

Документите на кандидатите се  представят в електронен вид на адрес dekanat@fmi.uni-sofia.bg

Кога: 
вторник, 26 Март, 2019 - 09:30 до сряда, 17 Април, 2019 - 22:00
Къде: 

Документите на кандидатите се  представят в електронен вид на адрес dekanat@fmi.uni-sofia.bg

За поредна година ФМИ обявява конкурс за наградата „Академик Борислав Боянов”. Наградата се присъжда на студент от ФМИ (ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър“ или докторант) за показани високи резултати в обучението им по направление 4.5 „Математика” и научни постижения в областта на математиката.

Наградата се състои от грамота и парична сума в размер на 2000 лева.

Представяне на документите:

Условията и необходимите документи за участие в конкурса може да намерите в Обява за конкурс за награда "Акад. Борислав Боянов"

Класирането на кандидатите ще се извърши от комисия, назначена от Декана на ФМИ. Носителят на наградата ще бъде обявен на интернет страницата на ФМИ не по-късно от 15 май 2019 г. 

Наградата  „Академик Борислав Боянов” за 2019 г. ще бъде връчена през месец май 2019 г. при честването на деня на славянската писменост и на българската просвета и култура.

 Носител на наградата за 2019 г. е Емилиян Рогачев, студент в 4-ти курс на спец. "Приложна математика".