Конкурс на ФМИ за подбор на млади учени и постдокторанти по НП „Млади учени и постдокторанти“, 2021

Факултетът по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор  на  млади  учени  и  постдокторанти,  които  да  бъдат финансирани през 2021 г. по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“.

Срок за кандидатстване: 7 март 2021 г.
Повече информация - обява, начин за кандидатстване, изисквания.