Конкурс за преподавателска мобилност по програма Еразъм + за 2017-2018

Обявява се конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение по програма Еразъм+ за 2017-2018 академична година. ФМИ разполага с квота от 3 места. Може да се кандидатства със заявление с цел обучение или със заявление с цел преподаване (краен срок: 16.10.2017г.), което се представя в стая 203 до 16 октомври 2017 г. /понеделник/..

При въпроси и необходимост от контакти с чуждите университети, се обръщайте към Стефка Близнева, blizneva@fmi.uni-sofia.bg.

Полезни документи: