Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ , 2021/2022

Отдел „Международно сътрудничество" , СУ "Св. Кл. Охридски" обяви конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2021/2022 година.
Цялата необходима информация е публикувана на Еразъм+ сайта на СУ.

Срок за кандидатстване чрез електронната платформа: 22 февруари – 8 март 2021 г.