Конкурси по национална програма "Млади учени и постдокторанти"

Факултетът по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор  на  млади  учени  и  постдокторанти,  които  да  бъдат финансирани през 2020 г. по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“.

Обява

Документи за кандидатстване

Заявление
Формуляр - Проектно предложение

Резултати

С решение на Факултетния съвет на ФМИ (протокол № 4 от 2020 г.) са одобрени всички кандидати, подали документи за участие в конкурса на ФМИ по Националната програма "Млади учени и постдокторанти" за 2020 г. 

Вътрешни правила за работа във ФМИ по Националната програма "Млади учени и постдокторанти"

Националната програма „Млади учени и постдокторанти“