Конкурси по национална програма "Млади учени и постдокторанти"

Факултетът по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор  на  млади  учени  и  постдокторанти,  които  да  бъдат финансирани през 2019 г. по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“.

Обява

Документи за кандидатстване:

Заявление

Формуляр - Проектно предложение

Вътрешни правила за работа във ФМИ на СУ „Св. Кл. Охридски“ по Националната програма „Млади учени и постдокторанти“

Националната програма „Млади учени и постдокторанти“