Конкурси по национална програма "Млади учени и постдокторанти-2"

Факултетът по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор  на  млади  учени  и  постдокторанти,  които  да  бъдат финансирани през 2022 - 2023 г. по Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“.

Обява

Карта за оценка на проектно предложение

Документи за кандидатстване

Заявление
Формуляр - Проектно предложение

Резултати

1. В рамките на модул „Млади учени“ са одобрени за финансиране четирима млади учени (категория МУ-4) - кандидатите с входящи номера на документите както следва:
МУ-2022-08
МУ-2022-05
МУ-2022-03
МУ-2022-06
2. В рамките на модул „Постдокторанти“ са одобрени за финансиране трима постдокторанти (категория ПД-4) - кандидатите с входящи номера на документите както следва:
ПД-2022-01
ПД-2022-02
ПД-2022-03

Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“

Механизъм и правила за прозрачен подбор на кандидатите за финансиране през първия етап на Националната програма "Млади учени и постдокторанти-2" във ФМИ на СУ