Краткосрочни курсове

Извънредни квалификационни курсове за учителите по информатика и ИТ в 8. клас, м. юли 2017

Курсовете са с продължителност до един семестър.
Предназначени са за педагогически кадри: учители, ръководители на компютърни кабинети, директори и др.
Провеждат се в няколко последователни съботи и недели или през ваканциите.
Целта на курсовете е да се осигури актуалност на знанията, уменията и компетенциите на педагогическите кадри при преподаване на информатика и/или информационни технологии, както и за ефективно прилагане на ИКТ в обучението или управлението на училището.
След успешно полагане на изпитите, кандидатите завършват с Удостоверение за успешно завършен курс.
Курсовете стартират динамично при набиране на минимум 16 участници.
Процедурата за записване е следната:

  • Участниците заявяват желание за включване в курс чрез дадената по-долу в таблицата заявка.
  • При набиране на минимума от 16 кандидати, те получават потвърждение за началото на курса чрез посочените от тях ел. поща или телефон. В случай че не се сформира курс, кандидатите се уведомяват за нова начална дата.
  • Окончателното записване се прави в стая 209А на ФМИ, г-жа Светлана Горанова ((02)862-23-73, stoyanovag@fmi.uni-sofia.bg ) до една седмица преди началната дата на курса.

Курсове за 2016/2017 учебна година:

КурсЦелева групаУчебна програмаПродъл-жителност
(учебни часа)
Такса
(лева)
Заявка за
участие
РъководителЛице за контактиНачална дата
Cloud Solutions for Business Users (“Облачни“ решения за бизнес потребители)лица, работещи с клиенти, извършващи продажби или маркетингПрограма100300,00доц. д-р Камен Спасов 
kspasov@fmi.uni-sofia.bg
доц. д-р Камен Спасов
kspasov@fmi.uni-sofia.bg 
0898422585
Увод в компютърните мрежиучители по информационни технологии,
РКК
Програма36 70,00Заявкапроф. д-р К. Стефанов
krassen@fmi.uni-sofia.bg
ас. Зорница Якова,
yakova@fmi.uni-sofia.bg 
02/8161-535
Операционни системи – инсталиране и администриранеучители по информационни технологии,
РКК
Програма36 70,00Заявкапроф. д-р К. Стефанов
krassen@fmi.uni-sofia.bg
ас. Зорница Якова,
yakova@fmi.uni-sofia.bg 
02/8161-535
Електронни таблициучители по информационни технологииПрограма3670,00Заявкадоц. д-р А. Ангелов
aangelov@fmi.uni-sofia.bg
доц. д-р А. Ангелов
aangelov@fmi.uni-sofia.bg
Интерактивни методи и средства за обучениеучители,
РКК,
директори
Програма36 70,00Заявкапроф. д-р К. Стефанов
krassen@fmi.uni-sofia.bg
ас. Зорница Якова,
yakova@fmi.uni-sofia.bg 
02/8161-535
Разработване на мултимедийни материали за обучениеучители,
РКК всички желаещи да разработват мултимедийни учебни материали
Програма36 70,00Заявкапроф. д-р К. Стефанов
krassen@fmi.uni-sofia.bg
ас. Зорница Якова,
yakova@fmi.uni-sofia.bg 
02/8161-535
Виртуални среди за обучениеУчители,
РКК,
директори
Програма36 70,00Заявкапроф. д-р К. Стефанов
krassen@fmi.uni-sofia.bg
ас. Зорница Якова,
yakova@fmi.uni-sofia.bg 
02/8161-535