Кръжок по математика, 05.04.2023

Следващата лекция на кръжокът по математика ще е на проф. Кръстанов на тема „Върху уравнението на Ойлер“ , 05.04.2023, зала 229, 19:05 ч. Повече информация на: https://fb.me/e/OXh1Z5VA .