Курс "Изчислителна биология 2" за МП БМИ

Курсът "Изчислителна биология 2" за студенти от магистърска програма Био- и медицинска информатика ще се проведе от 26.06 2017г до 11.07.2017г от 17 до 20 часа в зала 217 на ФМИ