Лаборатория „Математическо моделиране в икономиката“

За лабораторията

Лаборатория „Математическо моделиране в икономиката“ е създадена през 2001 година във връзка с необходимостта oт специализация „Математическа икономика“ в специалност „Приложна математика“.

Цели на лабораторията

  • да осъществява обучението на бакалавърско ниво в направлението „Математическа икономика“;
  • да ръководи магистърската програма „Математическо моделиране в икономиката“;
  • да развива научноизследователска дейност в областта на математическа икономика, математически финанси и актюерна наука и да обучава докторанти;
  • да развива съвместна дейност с подобни звена от Университета, БАН и финансовите институции в страната и чужбина;
  • да организира и домакинства конференции, семинари, работни срещи и да предоставя за ползване доклади и други научни материали.

Ръководител

  • доц. д-р Йордан  Йорданов

Академичен състав

  • проф. доктор на науките Леда Минкова
  • проф. д-р Татяна Черногорова
  • доц. д-р Весела Стоименова
  • доц. д-р Дончо Дончев