Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Софтуерни технологии доц. д-р Десислава Петрова-Антонова

доц. д-р Десислава Петрова-Антонова

Десислава Георгиева Петрова-Антонова

Доцент, Катедра Софтуерни технологии

d.petrova@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: (+359) 2 971 04 00

Кабинет: Блок 2, кабинет 305

Образование и научни степени

 • 2000 - Технически университет-София, ФКСУ - Инженер по компютърни системи
 • 2007 - Технически университет-София, ФКСУ - Доктор, Научна специалност 02.21.03 Системно програмиране

Научни интереси

 • Архитектури, ориентирани към услуги  (SOA)
 • Софтуерни технологии
 • Бази от данни

Научни проекти

Проекти към Национален Фонд "Научни изследвания", Министерство на Образованието и Науката

 • Продуктова среда за тестване на софтуерни системи, ориентирани към услуги, BG161РО003-1.1.06-003-С0001, Европейски фондове за конкурентоспособност, 2012-2014.
 • Изследване на приложимостта на гъвкавите методологии за разработка на софтуер, Фонд „Научни изследвания”, МОМН, No: ДМУ 03/40, 2012-2014.
 • Тестване на софтуерни системи, Конкурс за 2011 г. за научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика, No. ДНИС01/2, Фонд „Научни изследвания”, МОМН, 2011-2012.
 • Умна книга, Фонд "Научни изследвания", МОН, 2009-2012.
 • ADOPTA, Платформа за адаптивно технологично-подпомогнато обучение с игрови елементи, Фонд "Научни изследвания", МОН, 2009-2012.
 • TASSA, Architecture of High quality software based on Enterprise service bus, Фонд "Научни изследвания", МОН, 2008-2011.
 • Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки, BG 051PO001-3.3.04/13, Координатор: Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", 2009-2011.

Проекти към Европейската Комисия

 • EUROWEB, European Research and Educational Collaboration with Western Balkans, Erasmus Mundus External Cooperation Window, No. 2011-2591/001-001-EMA2, 2011-2014.
 • People Network+, EC FP7, Trans-national Cooperation among NCPs, No. 297550, 2012-2013.
 • SISTER, EC FP7, Strengthening the IST Research Capacity of Sofia University, Grant agreement number: 205030, April 2008 – March 2011.
 • EURECA, European Research and Educational Collaboration with Asia, Европейска комисия, 2009-2010.
 • PeopleNetwork, EC FP7, Trans-national co-operation among national contact points for Marie Curie actions, Grant agreement number: 221922, 2008-2011.

Преподавателска дейност

СУ "Св. Климент Охридски"

2010 - сега Специализация "Софтуерни инженерство", ФМИ, образователно квалификационна степен "бакалавър":

 • Проектиране и интегриране на софтуерни системи
 • Управление на качеството

2008 - сега Специализация "Софтуерни технологии", ФМИ, образователно квалификационна степен "магистър":

 • Архитектури, ориентирани към услуги, и уеб услуги
 • Тестване на софтуерни системи

2008 - 2009 Специализация "Нанооптоелектроника и информационни технологии", ФФ, образователно квалификационна степен "магистър":

 • Информационни технологии

Технически университет - София

2005 - 2008 Специалности "Компютърни системи и технологии" и "Информационни технологии", ФКСУ:

 • Програмиране за Интернет
 • SQL и мрежови технологии за достъп

2000 - 2008 Специалност "Компютърни системи и технологии", ФКСУ:

 • Програмни среди
 • Обектно-ориентирано програмиране в разпределена среда
 • Синтез и анализ на алгоритми

Приемно време

четвъртък 9:00-11:00 ч.;
петък 14:00-16:00 ч.
305, 2 бл.

Публикации

Новини
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студентите във ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Sep 10, 2017 Оценки от ДИ проведен на 9 и 10 септември 2017 г., спец. Математика и информатика
Sep 10, 2017 Промяна в учебното разписание на задочно обучение
Още новини...