Лекциите по СПА за специалност СИ, трети курс

Лекциите по СПА с лектор проф. Г. Димитров ще се провеждат през месец декември 2017 г. и месец януари 2018 г. при следния график:

през месец декември 2017 г. - на 01 и 22 декември в зала А 207 ФзФ от 08.00 до 14.00 часа;
през месец януари 2018 г. - на 05 и 12 януари в зала А 207 ФзФ от 08.00 до 14.00 часа.

Учебен отдел