Лекция на Terence Tao, University of California, Los Angeles (UCLA) в памет на акад. Благовест Сендов, 26.01.2021