Ликвидационна сесия, 2020/2021 уч.г при доц. Александър Димов

Изпитите през ликвидационната сесия на 2020/2021 уч.г  при доц. Александър Димов ще се проведат онлайн през Moodle. За целта е необходимо предварително да се изпрати email на адрес aldi@fmi.uni-sofia.bg.