Лятна сесия, 2018/2019 - график на изпитите за ОКС "Бакалавър", задължителни дисциплини

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от лятната сесия, 2018/2019 уч. г. на редовно обучение, ОКС "Бакалавър", задължителни дисциплни (ЗД).