Лятна сесия, 2018/2019 - график на изпитите за ОКС "Магистър", задължителни и избираеми дисциплини

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от лятната сесия, 2018/2019 уч. г. на ОКС "Магистър", задължителни (ЗД) и избираеми дисциплни (ИД).