Лятна сесия, 2019/2020 - график на изпитите за ОКС "Магистър"

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите, задължителни и избираеми дисциплини от лятна сесия I и лятна сесия II, 2019/2020 уч.г.  за ОКС "Магистър".