Лятна сесия I, 2019/2020 - график на изпитите за ОКС "Бакалавър", избираеми дисциплини