Лятна сесия II, 2019/2020 - график на изпитите за ОКС "Бакалавър", задължителни и избираеми дисциплини

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите, задължителни и избираеми дисциплини от лятна сесия II, 2019/2020 уч.г.  за ОКС "Бакалавър".