Лятна школа за студенти на тема: Digital Platform Enterprise – 2024

Включете се в Лятна школа на тема: „Digital Platform Enterprise“, фокусирана върху разработването на иновативни бизнес модели за дигитални платформи! 

  • Обучението е подходящо за студенти, обмислящи да стартират дигитален бизнес или да задълбочат знанията и уменията си в областта на дигиталните платформи. 
  • Могат да се включат студенти в бакалавърски програми в последните 2 години на обучението си или студенти, записани в магистърски програми. 
  • Лятната школа се финансира по проект DEMO, по програма Еразъм+.
  • Обучението ще бъде на английски език! 

Формат на Лятната Школа:

  • 27 до 31 май 2024 г. (виртуално синхронно обучение/1 лекция на ден) - теоретично обучение на теми: Digital Platforms, Business Model Development, Customer Centricity, Digital Products/Services, Revenue Models, Technical aspects of Platform Enterprises. 
  • В края на онлайн обучението ще има теоретичен тест, като 5-те най-добри студенти ще продължат в практическото обучение в Букурещ!
  • 15 до 19 юли 2024 г. - Присъствено практическо обучение в Букурещ, Румъния, върху реални и собствени бизнес казуси за дигитални платформи. 

Как може да кандидатствате?

  • Изпратете CV (Europass формат) и мотивационно писмо на адрес: a_antonova@fmi.uni-sofia.bg 
  • Краен срок за кандидатстване 17 май 2024г.  

Очакваме Ви!