Международен виртуален семинар на тема „Управление на данни“, 24.07.2020

Международният семинар на тема „Управление на данни“, организиран от Българския възел на Алианса за изследователски данни (Research Data Alliance), се проведе във виртуална среда на 24 юли 2020 г.
RDA BG Node бешe създаден през декември 2019 г. във Факултетa по математика и информатика на Софийския университет, за да действа като звено за дългосрочен централен контакт между Research Data Alliance и работещите с данни, финансиращите организации, изследователските институции и други заинтересовани страни в България.

Информация за участниците и програмата на семинара може да прочетете на сайта на СУ "Св. Кл. Охридски" .