Международна конференция "2nd Conference on Innovative Teaching Methods (ITM 2017)"

Международната конференция "2nd Conference on Innovative Teaching Methods (ITM 2017)" ще се проведе на 28-29 юни 2017 г. в Икономически университет – Варна. Конференцията се провежда в рамките на проект DIMBI: “Developing the innovative methodology of teaching Business informatics” (http://dimbi.paragonweb.eu/).

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник без заплащане на такса. Темите на докладите могат да бъдат свързани с иновативни методи на преподаване, складове от данни или бизнес интелигентност. Докладите могат да бъдат в съавторство.

Уеб сайт: http://conf.000webhostapp.com/