На вниманието на студентите от специалност Математика и информатика, задочно обучение, зимен семестър 2020/2021

Моля, обърнете внимание, че някои от занятията за зимен семестър на 2020/2021 уч .г на специалност Математика и информатика-задочно обучение се провеждат дистанционно, а други присъствено (по преценка на преподавателя). За справка следете публикувания разпис.

Учебен отдел