На вниманието на студентите от спец. СИ 4 курс, 4 група, промяна на зала, 5.12.2018

Занятията по дисциплината "Управление на проекти" на 05.12.2018  в интервала 11.00 - 13.00 часа ще се проведат в зала 310 ФМИ.

Учебен отдел