Нанасяне на оценките от ДИ - юли 2019 г. , направление "Педагогика на обучението по Математика и информатика"

Оценките от Държавен изпит, проведен на 09 и 10 юли 2019 г. на студентите от направление "Педагогика на обучението по Математика и информатика"  ще се нанасят на 11.07. 2019 г. в кабинет 213 ФМИ от 11.00 часа.