Нанасяне на оценките - специалност Математика и информатика, ДИ - 13 и 14 юли 2021, на 15.07.2021

Оценките на студентите от специалност Математика и информатика, явили се на държавен изпит - Втора държавна сесия провела се на 13 и 14 юли 2021 ще се нанасят на 15.07.2021 от 12:00 до 14:00 в каб. 213 - сградата на ФМИ.

От Комисията