Неотложни мерки на ръководството на ФМИ във връзка с пандемия "COVID-19"

Уважаеми колеги,
С оглед на разрастващата се пандемия от COVID-19 и във връзка с заповедта на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски"
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/zapoved_...,
се въвеждат следните неотложни мерки:

  1. Всички колеги да намерят най-подходящата форма и да стартират незабавно дистанционно обучение по водените от тях дисциплини.
  2. Всички провеждани лекции да са в часовия пояс на съответните присъствени часове по разпис.
  3. Допуска се провеждане на упражнения за всички групи в потока едновременно, като се следи по това време да няма други упражнения и лекции.
  4. Всички колеги (щатни и хонорувани) водещи дистанционни обучения във форми различни от официално предложената в https://learn.fmi.uni-sofia.bg/ да изпратят до Учебен отдел  ucheben@fmi.uni-sofia.bg  (с копие до ресорния зам. декан по учебна част :  v_gushev@fmi.uni-sofia.bg или  milenp@fmi.uni-sofia.bg ) информация за платформата, мястото и времето на проведените досега и планираните за в бъдеще дистанционни обучения.
  5. Всички колеги (щатни и хонорувани) водещи  дистанционни обучения в https://learn.fmi.uni-sofia.bg/ да декларират това с писмо до  Учебен отдел  ucheben@fmi.uni-sofia.bg  (с копие до ресорния зам. декан по учебна част :  v_gushev@fmi.uni-sofia.bg или  milenp@fmi.uni-sofia.bg ).
  6. Ръководителите на катедри/магистърски програми  да запознаят със ситуацията и  възможностите за дистанционно продължаване на занятията и хоноруваните преподаватели - титуляри на задължителните и избираемите дисциплини, за чието четене отговаря катедрата/магистърската програма.
  7. Титулярите на съответните курсове да осъществяват контрол върху провежданите от членовете на техния екип упражнения в дистанционна форма.  

Доц. Първан Първанов, декан на ФМИ