Последни новини

Публикуван е разписът и на задължителни дисциплини, летен семестър 2018/2019, ОКС "Бакалавър"

На страница "Начало"->"Студенти"->"Разпис" е публикуван разписът на учебните занятия за летен семестър, 2018/2019 уч.г. на ОКС "Бакалавър" - задължителни дисциплини.

Моля следете за корекции и допълнения!

ОКС "Бакалавър", разпис на учебните занятия, летен семестър 2018/2019, ИД

На страница "Начало"->"Студенти"->"Разпис" е публикуван разписът на учебните занятия за летен семестър, 2018/2019 уч.г. на ОКС "Бакалавър" - избираеми дисциплини.

Моля следете за корекции и допълнения!

ОКС "Магистър", разпис на учебните занятия, летен семестър 2018/2019

На страница "Начало"->"Студенти"->"Разпис" е публикуван разписът на учебните занятия за летен семестър, 2018/2019 уч.г. на ОКС "Магистър".

Организационни сбирки на магистърските програми на ФМИ, летен семестър 2018/2019 

Моля следете за корекции и допълнения!

Организационни сбирки на магистърските програми на ФМИ, летен семестър 2018/2019

Магистърска програмаРъководител на магистърска програмаОрганизационна сбирка
Био- и медицинска информатикапроф. д-р Евгений Кръстев15.02., 17.00 часа, ФМИ, зала 501; Присъствието на студентите е задължително!
Електронен бизнес и електронно управлениедоц. д-р Камен Спасов18.02., 18:30 часа, Блок 2, зала А

ОБЯВЕНО е класирането за летен прием, 2018/2019 - ОКС "Магистър"

На страница "Начало"->"Кандидатстване и прием"->"Магистър" е публикуван списъкът на приетите кандидат-магистри  съгласно заповеди на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски" № РД 20-402/13.02.2019 г. и № РД 20-403/13.02.2019 г. за обучение от летен семестър, 2018/2019 уч.г.  - ОКС "Магистър" във ФМИ. Сроковете и мястото за записване на приетите магистри ще намерите също там.

Отлагат се изпитите по Софтуерни архитектури, спец. КН, 4 курс двата потока

Поради здравословни причини изпитите при доц. Димитър Биров по дисциплината "Софтуерни архитектури" за специалност Компютърни науки 4 курс първи и втори поток се отлагат за след сесията. Моля следете за допълнителна информация.

Летен прием за ОКС "Магистър", 2018/2019 - КЛАСИРАНЕ, 13.02.2019

Класирането на кандидат-магистрите от летен прием, 2018/2019 уч. г. ще бъде обявено на 13.02.2019 г. на сайта на ФМИ.

Записването на приетите студенти ще бъде на 14.02.2019 г. и 15.02.2019 г. във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220 (приемно време  - 9:00 – 12:00  и 13:00 – 16:30).

Промяна на зала за провеждане на КС курс по математика започнал на 20.10.2018 - група 4, 9.02.2019

На вниманието на група 4 от кандидатстудентския курс по математика започнал на 20.10.2018  с лектори доц. Асен Божилов и доц. Симеон Замковой  - в събота 09.02.2019 занятията ще се проведат в зала 304 ФМИ, ет.3.

Учебен отдел

ОКС "Магистър" - кампания за избираеми дисциплини, летен семестър, 2018/2019

Стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за летен семестър, 2018/2019 за ОКС "Магистър".

08 – 28 февруари (включително) 2019 г.

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт. 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ЗА ОТПИСВАНЕ!

Страници