Последни новини

Френският институт в България предлага финансиране на ваши проекти, свързани с университетски и научни събития през 2019 година

Проектите могат да бъдат във всички сфери на науката – хуманитарни, социални и точни науки. Конкурсът за набиране на кандидатури е удължен до 28 юни 2019 година. Всички университети, програми (франкофонски или не) и научни институти могат да кандидатстват с проектно предложение свързано с френско участие. Подробности за конкурса ще намерите в сайта на Френския институт : http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/appel-a-projets1/

Семинар по Оптимизация, 17.05.2019

На 17 май 2019г. (петък) от 12:00 ч. в зала  514 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Боян Стефанов

Тема: Две детерминирани игри с нулева сума

Поканват се всички интересуващи се.

Семинар „Математическо моделиране”, 17.05.2019

На 17.05.2019, петък, от 18:15 до 20 часа, в зала 501, ФМИ, Милан Рашевски и доц. д-р Славчо Славчев от Института по механика, БАН,  ще представят проблема:

Топлообмен на вискозен ламинарен поток в плосък канал с горна пореста и долна твърда граница

Пореден голям успех на студентите от СУ „Св. Климент Охридски“ на Националната студентска олимпиада по математика във Варна(10-12.05.2019)

От 10 до 12 май 2019 г. в град Варна се проведе тазгодишното издание на Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ 2019) при домакинството на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Варна. 

Допълнително обучение по ИО, спец. КН, 2 курс, и двата потока, 18-19.05.2019

На 18.05.2019г. (събота) от 14:00 до 17:00 часа в зала 325 и на  19.05.2019г. (неделя) от 10:00 до 13:00 часа в зала 200 ще се проведе допълнително обучение по Изследване на операциите за специалност Компютърни науки, втори курс, с лектор Андрей Дренски.

Програма ЕОС

Носител на наградата "Акад. Борислав Боянов" за 2019 г. е Емилиян Рогачев

Носител на наградата от конкурса "Академик Борислав Боянов" за  2019 г. е Емилиян Рогачев, студент в 4-ти курс на спец. "Приложна математика". Наградата ще бъде връчена през месец май 2019 г. при честването на деня на славянската писменост и на българската просвета и култура.

Изготвяне на лятна и поправителна сесии 2018/2019, ОКС “Магистър”

Лятната изпитна сесия за ОКС "Магистър" е от 10.06. до 05.07.2019 г., а поправителната сесия е от 19.08. до 05.09.2019 г. Преподавателите от всички магистърски програми е необходимо да направят заявки за дати и зали за изпити за двете сесии най-късно до 29.05.2019 г. на e-mail: aniv@fmi.uni-sofia.bg

Учебни занятия на 9.05.2019

Във връзка с провеждането на Общо събрание на ФМИ, се отменят  учебните занятия за студентите от ФМИ на 09.05.2019 г.  от 10:00 ч. до 15:00 ч..

Страници