Последни новини

Допълнително обучение по СДП, спец. Компютърни науки 2 к.1п., 13.01.2019

На 13.01.2019г. (неделя) от 13:30 до 18:00 часа ще се проведе допълнително обучение по СДП за специалност КН, втори курс, първи поток.

Обучението ще е в зала 326 във ФМИ с лектор Пламен Начев.

Програма ЕОС

Семинар „Топология’’, 15.01.2019

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следния доклад: 

"Теорема на Тихонов за универсалност на тихоновите кубове".

Лектор: Данаил Стефанов Недков.

Семинарът ще се проведе на 15 януари 2019 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Провеждане на изпита по ИД "Стаж по математика" и ИД "Стаж по информатика", януари 2019

Студентите от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", които успешно са завършили към момента стажа си по математика и по информатика във връзка с ИД "Стаж по математика" и ИД "Стаж по информатика", трябва да представят документите от стажантската си програма в стая 203, Кариерен център до 18 януари 2019 г. вкл. /петък/.

Допълнително обучение по Дискретна математика, спец. Приложна математика и спец. Статистика, 2 курс, 11.01.2019

На 11 януари 2019 г. (петък) от 17 часа в зала 325 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Дискретна математика  за студентите от специалности Приложна математика и Статистика 2 курс. 

Лектор: Ангел Димитриев.

Програма ЕОС

Випуск 2018 г. на Факултета по математика и информатика получи дипломи за висше образование

На 9.01.2019 г.  в Аулата на Софийски университет "Св. Климент Охридски"  се състоя тържествено връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите (бакалаври и магистри) от випуск 2018 г. на ФМИ.  Двеста и петнадесет бакалаври  получиха дипломите си за завършено висше образование.

Семинар по Оптимизация, 11.01.2019

На 11 януари 2019г. (петък) от 14:15 ч. в зала 501 ще се проведе сбирка на Семинара по Оптимизация.

Докладчик: Младен Савов

Тема: Спектрални свойства на клас несамоспрегнати Марковски полугрупи

Поканват се всички интересуващи се.

Плащане на семестриални такси чрез СУСИ – 2018/2019 уч. г., летен семестър, задочно обучение

Стартира кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за ЗАДОЧНО обучение за летния семестър на 2018/2019 учебна година. Кампанията ще бъде достъпна от студентския профил в периода 09.-31. 01. 2019 г. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Остава необходимостта от записване в отдел "Студенти".

Състезание по програмиране „Турнир за купата на Декана“ 2018

На 20.01.2019 г. от 9:30 до 15:00 в зала 107 ФМИ ще се проведе традиционното състезание по програмиране „Турнир за купата на Декана“. Ще бъдат раздадени големи награди!

В състезанието могат да участват всички редовни студенти от бакалавърските програми на ФМИ.

Списъци на абсолвентите, випуск 2018 на ФМИ на които ще бъдат връчени дипломи за висше образование, 9.01.2019

На 9.01.2019 г. от 10.00 ч. за ОКС "Бакалавър" и 15:00 ч. за ОКС "Магистър" в Аулата на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще  се състои тържествено връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите (бакалаври и магистри) от випуск 2018 г. на ФМИ. 

Страници